VAHTPOLÜSTÜREEN EPS 80

Alates: 47.13

Plaadi mõõdud (mm) 1200×1000

Soojusjuhtivus: λD 0,038 W/mK

VAHTPOLÜSTÜREEN EPS 80 on mõeldud põrandate soojusisoleerimiseks.

Vahtpolüstüreen ehk standardikohase nimetusega EPS on kerge jäik plastvahul põhinev soojustusmaterjal. Hinna ja kvaliteedi suhte poolest on see üks efektiivsemaid soojustusmaterjale. Soojustusplaadid on kerged, lihtsalt käsitsetavad, ei kaota aja jooksul soojust isoleerivaid omadusi ega deformeeru ning on samas tugeva konstruktsiooniga. EPS-isolatsioonimaterjale kasutatakse nii uusehitistes kui ka vanemate ehitiste renoveerimisel. Vahtpolüstüreen plaatidega võib hoone soojustada keldrist katuseni.

EPS 80 tooted sobivad mõõdukalt koormatud põrandakonstruktsioonide soojustamiseks nagu eramud, korterid, ühiskondlikud hooned, kihilised plaatpõrandad (nn ujuvpõrandad), vundamendi ja sokli sisemised koormamata osad.

Eelised:
•   Väga suur koormustaluvus toote enda väikese mahukaalu juures

•   Hea niiskuskindlus – sobib pinnasele rajatavate põrandate ja vundamendiosade soojustamiseks

Vahtpolüstüreeni materjal koosneb 98% ulatuses selle kinnises kärgstruktuuris olevast liikumatust õhust. Liikumatu õhk on teatavasti parim looduslik soojusisolaator. Polüstüreenplasti sisaldus materjalis on kõigest 2% – selline kombinatsioon tagabki EPS-plaatidele suurepärased soojusisolatsiooniomadused. Need omadused säilivad ka niisketes tingimustes ja madalatel temperatuuridel. Soojuspidavus ei vähene kasutusaja jooksul.

Helikindlus ja toimimine tuuletõkkena on EPS-soojustuse lisaväärtused. Soojustades EPS-plaatidega, pole vaja täiendavalt kasutada tuuletõkkeplaati ja konstruktsioonide helikindlus paraneb.

EPS-soojustusplaadid ei ole hügroskoopsed. Materjali veeimavus on oluliselt väiksem kui mineraalvilladel. Isegi pikaajaliselt vette uputatuna imavad EPS-soojustusplaadid vett vaid mõne protsendi mahukaalust, sealjuures erineva tihedusega materjalide veeimavus on praktiliselt ühesugune. Materjali niiskuskindlus võimaldab seda kasutada vundamentide soojustamisel ja otseses kontaktis pinnasega.

EPS-soojustusmaterjalid on toodetud tuldtakistavat ainet – antipüreeni – sisaldavast toorainest ja vastavad standardi EN ISO 11925-2 tuleklassi E nõuetele (Euroklass), s.t on raskesti süttivad. EPS-soojustusmaterjalide kasutustemperatuur on -200 °C kuni +85 °C.

Lisainfo

Mõõtmed 1200 × 1000 mm