VAHTPOLÜSTÜREEN EPS 50

Alates: 37.56

Plaadi mõõdud (mm) 1200×1000

Soojusjuhtivus: λD 0,042 W/mK

VAHTPOLÜSTÜREEN EPS 50 sobivad kasutamiseks:

•   Põrandate soojustamisel paigaldatuna põrandalaagide vahele;
•   Põrandate ja lagede soojustamisel paigaldatuna kandekonstruktsiooni alla
•   Välis- ja vaheseinte soojustamisel karkasskonstruktsioonides
•   Katus- ja vahelagede soojustamisel karkasskonstruktsioonides
•   Lamekatuste soojustamisel
•   Mitmekihiliste välisseinte soojustamisel

Eelised:
•   Väga suur koormustaluvus toote enda väikese mahukaalu juures

•   Hea niiskuskindlus – sobib pinnasele rajatavate põrandate ja vundamendiosade soojustamiseks

Vahtpolüstüreeni materjal koosneb 98% ulatuses selle kinnises kärgstruktuuris olevast liikumatust õhust. Liikumatu õhk on teatavasti parim looduslik soojusisolaator. Polüstüreenplasti sisaldus materjalis on kõigest 2% – selline kombinatsioon tagabki EPS-plaatidele suurepärased soojusisolatsiooniomadused. Need omadused säilivad ka niisketes tingimustes ja madalatel temperatuuridel. Soojuspidavus ei vähene kasutusaja jooksul.

Helikindlus ja toimimine tuuletõkkena on EPS-soojustuse lisaväärtused. Soojustades EPS-plaatidega, pole vaja täiendavalt kasutada tuuletõkkeplaati ja konstruktsioonide helikindlus paraneb.

EPS-soojustusplaadid ei ole hügroskoopsed. Materjali veeimavus on oluliselt väiksem kui mineraalvilladel. Isegi pikaajaliselt vette uputatuna imavad EPS-soojustusplaadid vett vaid mõne protsendi mahukaalust, sealjuures erineva tihedusega materjalide veeimavus on praktiliselt ühesugune. Materjali niiskuskindlus võimaldab seda kasutada vundamentide soojustamisel ja otseses kontaktis pinnasega.

EPS-soojustusmaterjalid on toodetud tuldtakistavat ainet – antipüreeni – sisaldavast toorainest ja vastavad standardi EN ISO 11925-2 tuleklassi E nõuetele (Euroklass), s.t on raskesti süttivad. EPS-soojustusmaterjalide kasutustemperatuur on -200 °C kuni +85 °C.

Lisainfo

Mõõtmed 120 × 100 mm