KIPSPLAAT GKF 12,5X1200MM TULETÕKKE

Alates: 12.99

KIPSPLAAT GKF 12,5X1200MM TULETÕKKE

Tuletõkkekipsplaadid (GKF) on punase kartongkattega kipsplaadid, milledele sisu on suurendatud tiheduse ja klaaskiuga, et tagada tules kontrollitud koospüsivuse omadus. Plaadid on ette nähtud klassifitseeritud tulepüsivusklassidega tuletõkkevaheseinte ja –lagede ning vooderkatete ehitamiseks sisetöödel. Standardi EVS-EN 520 järgi kuuluvad plaadid klassi DF (normitud tihedus ja tules koospüsivuse aeg).

GKF on tuletõkkekipsplaat, mis koosneb mehaanilise tugevuse ja tules koospüsivuse suurendamiseks klaaskiududega rikastatud kipssüdamikust ning on kaetud helepunast värvi kartongiga. Kipsplaadid on tules koospüsivuse pikendamiseks tugevdatud klaaskiududega. Ei sisalda tervisele kahjulikke aineid.

Tuleohutus

Ehitusmaterjali tuletundlikkuse klass A2-s1,d0 standardi EVS EN 13501-1 järgi. Tuletõkkekisplaatidel on lisaks normitud ja kontrollitud tules koospüsivus kui eriomadus, mis võimaldab nende plaatide tõhusa kasutuse tuletõkketarindite ehitamisel.

Heliisolatsioon

Tuletõkkekipsplaatide omadused tagavad samuti tõhusa kasutuse müraisolatsiooniks. Omadused on võrdväärsed standardkipsplaatidest tehtud tarinditega.

Tuletõkkekipsplaadid on eelkõige ette nähtud tuletõkketarindite ehitamiseks sisemisteks ehitustöödel: tuletõkkevaheseinte, -šahtseinte ja -lagede ehitamiseks, samuti teras-, puit- või raudbetoonpostidele ning taladele tulekaitsekatete tegemiseks. Enamlevinud tuletõkkekipsplaatidest tarindilahendused on järgmised:

  • Vaheseinad W112, W115 ja W116: kaetuna plaatidega DF 2 x 12,5 mm: EI 60 ja EI 90
  • Šahtseinad W628B ja W630: kaetuna plaatidega DF 2 x 12,5 mm: EI 30 kaetuna plaatidega DF 2 x 15,0 mm: EI 60
  • Kipsplaatlaed D112, D112, D116, D152 ja D162: kaetuna plaatidega DF 2 x 12,5 mm: EI 30 kaetuna plaatidega DF 2 x 15,0 mm: EI 60

Punase kartongkattega kipsplaadid, mille kipsist sisu ja kartongkate on tiheduse ja klaaskiu abil muudetud tulele vastupidavamaks. Plaatide markeeringusse on trükitud “Knauf RED EN520 klass DF (GKF)”.

Plaate kasutatakse sisetöödel normeeritud tulepüsivusajaga vaheseinte, lagede ja kandekonstruktsioonidele katete ehitamisel.
Plaatide pikiserv on õhendatud poolümar HRAK või õhendusega kantserv AK. Tarneprogrammis on kahesuguse paksusega plaate: 12,5 ja 15,0 mm, laiused 1,20 m ja laopikkused 2,60 m ning 3,00 m.

Loe ka blogipostitust kipsplaatidest, kipsikarkassist ja kipsplaadi paigaldamisest.

Lisainfo

Mõõtmed pole saadaval
You may also like
Kipsplaat KTS tuuletõkke
kipsplaat gkbi niiskuskindel
Kipsplaat eritugev