milline katus majale valida
In: Kuidas ehitada?
[trx_br clear=”none”]

Milline katus majale valida? Eramuomanikud eelistavad katusekivi, korrusmajade ehitajad bituumenkatet. Vana katuse renoveerimisel kasutatakse tihti sama tüüpi kattematerjali, mis uuendataval katusel oli peal varemgi.

Katus on tähtis ja meie kliimas ei saa ilma selleta kuidagi läbi. Elanik muretseb, kas katus ikka vett peab, omaniku jaoks on katus osa hoone väärtusest. Arhitekt annab katusele kuju, ehituskonstruktor tegeleb selle arvutusliku koormusega, maja haldaja uurib katuseremondi hinda.
Väikemaja katuse moodustavad kandev konstruktsioon, soojustus, tuulutusvahe, aluskate, katusekate, läbiviigud, vihmaveesüsteem ja turvatooted. Väikemajadel on enamasti toimivad, piisava kaldega katused, kust vesi ja lumi ära valguvad.
Väikemaja viilkatustele pannakse tavaliselt katusekivi või plekk, bituumensindleid kasutatakse märksa vähem. Materjalivaliku juures on tähtis osa ka aluskattel, selle õigel paigaldamisel ja katusetööde detailsel teostusel. Sellest kõigest sõltub, kas maja saab peale hea katuse või mitte. Aluskatte ülesanne on vesi ja kondensvesi katusekatte alt ära juhtida. Aluskate peab vastu pidama vähemalt sama kaua kui katuski.
Paraku on just eramajadel palju viletsaid aluskatteid ja näeb kehva tööd. Esineb ka nii äärmuslikke variante, kus aluskate on kõigis sarikavahedes juba mõne aastaga rebenenud. Suurte katusetöödega kaasneb alati arutelu aurutõkke tiheduse ja soojapidavuse normide üle. Vähendamaks hoonete soojuskadu ja energiatarbimist, muutuvad ehitusmäärused järjest karmimaks ja katuse soojustuskihi paksus üha kasvab.

Viil- ja lamekatus

milline katus majale validaViilkatuse kattematerjali saab valida üsna vabalt: sobivad nii kivi, teras, vask, bituumen kui kiudtsement. Terasplekk võib olla tsingitud, lisakattekihiga, profiil- või valtsplekk. Levinud on ka kivikatused, kivid on valmistatud betoonist või savist. Viilkatusele sobib ka bituumenkate. Järsk katus on veekindel ja pikaealine, kui katusepaigaldaja teeb töö korrektselt ning kasutab sobivat aluskatet.
Suurtel hoonetel, näiteks korrusmajadel, koolidel, ärihoonetel ja kaubanduskeskustel on üldjuhul lamekatused, mille katusekatte kalle rõhtpinna suhtes on väiksem kui 1:10, vahel ka vahemikus 1:10 kuni 1:20.
Lamekatus ja selle osad peavad taluma vee survet. Harilikult kasutatakse lamekatustel modifitseeritud bituumenist rullmaterjali.
Uue väikemaja katuse võib oskaja ka ise ehitada, kuid järjest sagedamini soovib tellija proffide tehtud valmiskatust. Näiteks kuulub majapaketi juurde tavaliselt valmiskatus, mille panevad paika tehase paigaldajad. Katusefirmade pärusmaa on suured objektid ja lamekatused, töö on keeruline ja tähtajad lühikesed.
Katuseuuendused on üldjuhul olemasolevatele toodetele tehtud väikesed ja märkamatud muudatused. Teras- ja kivikatuste tootearenduses pööratakse tähelepanu vastupidavusele, värvivalikule ja kujule. Bituumenkatetest on kummibituumen kasutusele võetud ka järskude viilkatuste kattematerjalina. Aluskattematerjalidest kasutatakse tänapäeval kivi- ja plekk-katte alla vabalt paigaldatavaid aluskatteid, täislaudisel rullmaterjali. Bituumenplaadid paigaldatakse tihedale laudisele, plaatide alla pannakse kindlasti aluskate.

Katus paistab kaugele

Ajastute vältel on erinevatel hoonetel olnud erineva kujuga katused. Saja aasta eest ehitati käsitsi, ei olnud veel tänapäevast tootmist. Katus pidi olema vastupidav ja silma torkama. Korrusmajadel olid viil- või kelpkatused, materjaliks valtsplekk või katusekivid. Tänapäeva väikemajal on viil-, pult- (ühe kaldega) või kelpkatus. Katust vaadeldakse üha enam arhitektoonilise tervikuna. Ehituskonstruktori valikuid mõjutavad katuse kuju ja kattematerjali kaal; neelukohad, läbiviigud ja nurgad peavad olema veekindlad. Katust remontides peab vahel vanu sarikaid tugevdama, et need kannataksid uue kattematerjali ja lume raskust.

Lamekatuse kattematerjal peab olema homogeenne, st olema veetihe, vastu pidama survevee mõjule. Seega tuleb lamekatuse kattematerjali valikul hoolega arvestada ilmastiku mõjudega. Eramajadele tüüpilised viilkatused ei ole homogeensed, st, et kattematerjal ei ole survevee suhtes veetihe. Vesi voolab kaldpinda mööda hooga alla. Järsule katusele sobib põhimõtteliselt mis tahes kate, kui aga ettevalmistustööd on korralikult tehtud.

Katuse kuju ja kalle

Katust nimetatakse tihti hoone “viiendaks fassaadiks”, mille väljanägemine on tõepoolest oluline, kuid ilusa katusega pole suurt midagi peale hakata, kui see ei pea vett. Katuse kvaliteedi kujundavad veekindlus, paigaldamise lihtsus, konstruktsiooni tugevus ning aluskatte ja tuulutuse toimivus. Katuse tehniline kasutusiga on 25–50 aasta vahel, kattematerjalist ja töö kvaliteedist sõltuvalt võib see olla pikemgi.
Kattematerjali valikul tuleb lähtuda katuse kaldest, sest näiteks lamedale katusele ei sobi kõik materjalid. Katusekalle antakse suhtarvuna, milleks on katuse kõrguse ja horisontaalprojektsiooni suhe, või kraadides (katuseviilu ja horisontaalprojektsiooni vaheline nurk). Projektis võib olla määratud nii katuse tüüp, kalle kui isegi kattematerjal.
Majale tuleks ehitada katus, mis meeldib omanikule ka tulevikus. Katus paistab kaugele, selle all elatakse kaua, selle kuju ja -materjali ei vahetata tihti nagu särki. Tavaliselt mõjutab katusevahetus hoone välimust ja selleks võib vaja minna luba. Väga keerulise kujuga katust, milles on palju aknaid, vintskappe ja erinevaid kaldeid, on raske ehitada ja see maksab tavalisest enam.
Uuele majale katusematerjali hankides tuleb valida unistuste ja võimaluste vahel. Ristkülikukujulisele majale pannakse tavaliselt viilkatus. Kui tegemist on keerulise katusega, siis võiks kattematerjal olla lihtsalt paigaldatav. Materjalivalikul arvestatakse ka kaldega – mida lamedam katus, seda tihedam peaks olema kattematerjal.
Katusepaneku eelarvet koostades tuleb arvestada aluskatusega: aluskate, roovid, tuulutusliistud, laudis, lisaks töö maksumus. Unustada ei tohi ka läbiviike, vihmaveesüsteemi ja katuse turvavarustust.

Plekk-katused

terasplekk katusTerasplekk kujutab endast tavaliselt kuumtsingitud ja pinnakattega kaetud terasplekki. Materjali eeliseks on kerge kaal ning profiilide, pinnakatete ja värvide valik. Profiili ja värvi poolest saab terasplekki kasutada nii uutel kui vanadel hoonetel. Plekk-katustest kõige vastupidavam on valtsplekk-katus, mille paigaldab professionaalne töömees. Muudest metallidest on katusekattematerjalina tuntud kestev vaskplekk, eriti väärtuslikumatel hoonetel, ja vähesel määral ka alumiiniumplekk.
Teraspleki head omadused on lihtne hooldatavus ja vastupidavus. Ent teraspleki mõõtmisel ja paigaldamisel peab olema hoolikas, sest materjal tuuakse kohale mõõtulõigatult. Pindala tuleb võimalikult täpselt välja arvestada, sest katust pärast lappima hakata on üsna tülikas. Paigaldamisel läheb vaja kogemust ja õigeid tööriistu.
Profiilterasplekist katuseplaadid pannakse tihedalt üksteise vastu, plaadi serv eelmise plaadi alla. Teatud juhtudel paigaldatakse harja- ja katusepleki vahele harjatihend.
Profiilplekk-katte all kasutatakse aluskatet, mis juhib kondenseeruva vee räästa alt välja. Tihti kasutatakse terasplekki hoonete renoveerimisel, kuna see on kaalult kerge ega nõua massiivset katusekonstruktsiooni.
Tavaliselt valmistab terasplekitootja ka sobivad liistud, läbiviigud, tihendid, lumetõkked ja kruvid, samuti katuseredelid ja käiguteed. Tootjad lubavad profiilpleki elueaks isegi kuni 40 aastat, kuid tingimusel, et katus värvitakse üle. Rannikul asuva hoone plekk-katust värvitakse sagedamini.

Valtsplekk – katuste Mercedes

valtsplekk katusValtsplekk-katuseid on kasutatud aastasadu tänu veekindlusele ja pikaealisusele ning neid iseloomustavad suured siledad plekkpinnad. Nende hulka kuuluvad nii ehitusplatsil käsitsi kokkuvaltsitavad klassikalised valtsplekk-katused kui ka tehases eeltoodetud valtsprofiilkatused.
Tänu oma suurepärasele veekindlusele saab neid profiile kasutada ka väga lamedatel katustel. Valtsprofiil sobib peaaegu kõikide hoonete katustele ja kõikidesse arhitektuuripiirkondadesse, kaasa arvatud muin-suskaitsetsoon.
Käsitsi kokkuvaltsitav valtsprofiil nõuab paigaldamisel spetsiaalseid tööriistu ja töövõtteid, seetõttu on selle profiili paigaldamiseks mõistlik kasutada kogemustega plekkseppade teenust. Minimaalne katusekalle, millele võib profiili paigaldada, on 1:12 ehk 5°.
Tegemist on tõeliselt vanakooli katusega, puuduvad kruviaugud ning jätkud on hermeetilised, seega ehk ka veekindlad. Sisuliselt on tegemist käsitööga ning katuse paigaldamiseks kulub palju aega. Valtsplekk-katuste peal näeme väikseid korstnakesi, mis muudavad katuse hingavaks ning juhivad selle alla kogunenud sooja õhu ja niiskuse välja. Vastasel korral tekib palju kondensvett. Eriti näeme seda probleemi varasügisel ja kevadel, kui katused “nutavad”. Öine külm ning katuse kiire kuumenemine päeval tekitavad päris korraliku veehulga. Klassikalist valtsplekki imiteerivad profiilid sobivad kasutamiseks miljööväärtuslikes piirkondades. Minimaalne katusekalle peaks olema 1:7 ehk 8° ja rohkem.
Kannavalts on küll materjalina kallim, kuid koos tööga tuleb kokkuvõttes odavam. Katuse puhul tuleb jälgida nii materjali kui töö maksumust, muidu võib otsustamisel teha vale valiku. Kui esialgu otsustatakse odava materjali alusel, kuid pärast tuleb katuse eest hoopis teine summa maksta, sest paigaldamine võib minna kalliks.

Soodsad trapetsprofiilid

trapetsprofiil katusTrapetsprofiilid on sirgjoonelised ja minimalistliku kujuga ning sobivad nii elamute kui ka tööstus- ja ärihoonete katuste katmiseks. Valida saab erineva kõrgusega profiilide vahel. Trapets sobib üsna minimaalsele kaldele, 6°–8°. Katuseplaatide veetihendust parandab külgülekatte alla jääv veesoon ning seda saab suurendada tihendite paigaldamisega plaatide külgülekattesse. Profiilide paigaldus on kõigile jõukohane.
Trapetsi puhul on tegemist kõige soodsama lahendusega nii materjali kui tööhinna osas. Trapetsi plussiks on ka see, et seda võib panna suhteliselt lamedatele katustele, lihtsalt vajadusel tõsta materjali rohkem ülekattesse.
Kindlasti tuleks teada seda, et erinevatel tootjatel on trapetsilained erineva kõrguse ja vahega. Kui pool maja katust on ostetud ühe tootja käest, siis teise oma sellega hästi ei sobitu. Üsna tavaline on, et maja on liikunud käest kätte ja vahetanud mitu omanikku ning keegi enam ei mäleta, millise tootja käest omal ajal katus osteti. Sama jutt kehtib ka kivimustriga katuste kohta, kus kivijäljendid on erineva laiuse või kõrgu-sega. Puudub ühtne standard vihmaveerennidele ning ka neid ei saa sobitada kuhugi olemasoleva konstruktsiooni vahele. Ehituspoest saab tüki materjali kaasa küsida, et saaks järele proovida, kas see sobitub olemasoleva katuse mustri rütmiga.
Teinekord on tulnud teha puudustest voorused ehk mängitud taotluslikult erineva tüki sulatamisele vanasse katusesse. Eelmine tootja on turult kadunud ning mingi lahendus tuleb katkisele osale siiski leida. Tulemus on visuaalselt jäänud päris tore ja huvitav.

Kiviprofiilid

kiviprofiil katusKiviprofiilidele on iseloomulik profiili madal lainekõrgus ja traditsioonilistele katusekividele omane kuju. Profiilid sobivad ideaalselt nii uutele kui ka renoveeritavatele viilkatustega eramutele, kuid ka ühiskondlike hoonete katusekatteks.

Teraskivi on olnud läbi aastate kõige populaarsem katuseprofiil, nüüdseks on populaarsust võitmas ka profiil, mille sile lainepõhi ja pikem kivimustrisamm meenutab kandilist katusekivi.
Kuna profiilide kõrgus on suhteliselt madal, siis väga lamedate katuste puhul neid kasutada ei saa, katuse minimaalne lubatud kalle on 1:4 ehk 14°. Veepidavust parandab veesoon, mille kaudu juhitakse räästasse külgülekattest läbi tunginud vesi.
Kiviprofiilide paigaldamisel tuleb tähelepanu pöörata roovituse õigele sammule ning et see jääks täpselt kivimustri alla.
Lihtsalt saab ise paigaldada uut kivimustrilist moodulkatust, sest väike moodul muudab pleki käsitsemise mugavaks. Profiili ei pea eraldi tellima, see on suuremates ehitusmaterjalide kauplustes plaatidena müügil. See on mugav võimalus neile, kes ei viitsi katust täpselt üle mõõta, tahavad kiiresti materjali ostma minna ja mäletavad, mitu ruutmeetrit eterniiti omal ajal katusele kulus.
Pleki põhieelis on muidugi suured paanid ühes tükis kogu pikkuse ulatuses. See võimaldabki paigaldada päevas väga palju ruutmeetreid plekki ning suurtes paanides on ka vähem liitekohti.
Turule on tulnud põnev toode, kus profiili alla on liimitud vilt, mis summutab nii heli kui võtab endasse niiskuse. Suuri revolutsioonilisi muutusi pole plekk-katuste maailmas küll toimunud, kuid väike areng ning põnevad täiendused leiavad aset siingi.
Kuigi katuseprofiile on kerge paigaldada ja lihtsate katuste puhul saavad kõik sellega ise hakkama, soovitavad tootjad siiski kasutada professionaalsete katusepaigaldajate teenuseid.

Betoonist või savist katusekivid

kivikatusPaljud eramuehitajad eelistavad kivikatust, kivid valmistatakse kas betoonist või savist. Betoonkatusekivide valmistamisel pressitakse pigmentidega segatud betoonimass vormi, keraamilised kivid vormitakse savist ja põletatakse. Tootmisviisist tulenevalt on betoonist katusekivid mõõtmetelt täpsemad kui keraamilised.
Paljude ehitajate arvates on kivikatus hea, vaikne ja vastupidav lahendus. Et betoonkivid on läbinisti toonitud, pole katust vaja üle värvida, piisab, kui puhastada prahist. Aeg-ajalt võiks betoonkividest katuse survepesuriga üle pesta. Keraamilised kivid võivad olla kas lukustuvad või tavalised, betoonkivid on harilikult lukustuvat tüüpi.
Betoonkivi sobib igasuguse kujuga katusele, lihtsast viilkatusest kuni keeruka kelpkatuseni. Kivikatus sobib nii uutele kui vanadele hoonetele. On mugav, kui kivid koos alusega toimetab katusele sama tõstuk, mis need tellijale kohale toob, kuid selleks on ehk vaja eelnevalt kokku leppida. Kivikatte alla sarikate peale laotatakse aluskate ristsuunaliselt. Keerulise kujuga katuse aluskatusel kasutatakse täislaudist, millele pannakse aluskate.
Katusekattematerjaliga samaaegselt võib hankida ka lisavarustuse, näiteks katuseluugid, läbiviigud, tuulutustorud, redelid.
Katusekivid jäävad vahel ostmata, kuna neid peetakse liiga raskeks. Katuse arvutusliku koormuse peab ehituskonstruktor igal puhul eraldi välja arvutama. Lumerohkel talvel tuleks kivikatuselt lumi siiski maha lükata, kuna märg lumi muudab katuse palju raskemaks.

Bituumen ja kiudtsement

Bituumen on vastupidav, vaikne ja värviline katusekattematerjal, mis sobib nii uuele kui vanale majale. Bituumenkate pannakse sageli ka suvilate ja eramute katustele. Kõige rohkem leiab bituumenmaterjal aga kasutust korrusmajade, tööstus- ja ärihoonete, parkimismajade ja muudel lamekatustel. Bituumenist katusekatted on armeeritud polüester- või klaaskiudkangaga, sisaldavad modifitseeritud bituumenit ja on kaetud puistekihiga. Bituumenrullmaterjalidele võidakse lisada kummi ja plasti, mis annavad materjalile töökindlust ja vastupidavust juurde.
Suure kaldega viilkatustel kasutatakse järgmisi bituumenkatteid: plaatkate, tiheda jätkuga katusekate ja kolmnurklattidega kate. Hoolikalt paigaldusjuhendit järgides saab väiksemale majale bituumenkatte ka ise paigaldada. Bituumenmaterjal paigaldatakse tihedale puit- või vineeralusele. Katuseplaate on kerge paigaldada, need painduvad vastavalt katuse kujule ja hakkama saab väheste tööriistadega. Tihti piisab vaid haamrist, naeltest, vuugiliimist ja noast.
Tiheda jätkuga katusekate on tootjate sõnul vastupidav ka lauge kaldega viilkatusel. Materjal on iseliimuv või kummibituumenliimiga liimitav. Üldjuhul kinnitatakse bituumenrullmaterjal puit- või vineeralusele ülekattekohtades tüüblitega.
Bituumenrullmaterjali paigaldab lamekatusele ainult kogenud asjatundja, kellel on kehtiv tööluba, mis lubab töötada tulega. Rullmaterjal kinnitatakse keevitusmeetodil, gaasipõletiga kuumutades või liimitakse kuuma bituumeniga.
Kolmnurklattidega katusekate on väikemajade traditsiooniline bituumenkate, mis annab hoonele ilmekust ja mida on üsna lihtne paigaldada. See kannatab konstruktsiooni soojuspaisumisest põhjustatud liikumise välja ega rebene.
Kiudtsement-laineplaadid (tänapäevane asbestivaba eterniit) sobivad eramajade ja suvilate kaldkatustele. Kiudtsementplaadid valmistatakse tsemendimassist, millele lisatakse muu hulgas tselluloosikiude. Paigaldamist lihtsustavad plaatide üla- ja alaservades olevad kinnitusavad, mis puuritakse juba tehases. Kiudtsementplaatide alla pannakse aluskate, roovitis on suure sammuga.

Milline katus siis ikkagi majale valida?

Katusekatte esmane ülesanne on juhtida katuselt vesi ära, kaitsta aluskonstruktsioone märgumise eest ning hoida neid hoone eluea jooksul kuivana. Peale selle, et katus peab täitma oma funktsiooni, annab see väga suure panuse ka hoone üldmuljesse. Seega tuleb katuseprofiili valikul lähtuda nii tehnilistest kui ka visuaalsetest kriteeriumitest.

Katusele mõtlema asudes puutume kohe kokku küsimusega, milline profiil valida. Kas see on puhtalt maitseküsimus või siis on eelistuse taga ka sisuline põhjus? Milleks on üldse plekile vaja mingit vormi anda? Ikka tugevuse, jäikuse ja vormipüsivuse pärast. Sile plekk hakkaks lihtsalt lokkima ning seepärast annavad katusefirmad plekile erinevaid profiile ehk rahvakeeli mustreid. Mingi jäikus peab plekil olema. Muidu see lokib ja lainetab siledana, vormipüsivuse ja jäikuse annavad profiilid.
Katuseprofiili valikut mõjutavad tehnilisest seisukohast eelkõige katuse kalle ja külje pikkus. Mida madalam on kalle ja pikem katus, seda rohkem on vihma-saju korral profiili peal vett ja seda aeglasemalt see räästa suunas liigub. Seega tuleb madalate kallete ja pikkade katusepaanide puhul kasutada profiile, mille küljed on kõrged ning mille põhi on suhteliselt lai, et veel oleks ruumi ära voolata. Lisakaitset läbijooksu vastu pakub paanide külgülekatte alla jääv veesoon, mida mööda liigub räästasse plekipaanide omavahelisest liitest läbi-pääsenud vesi.
Katusekaldest lähtuvalt on välja kujunenud tehnilised reeglid, et lamedamale katusele saab panna valtspleki, aga kivimustriga katus eeldab suuremat kallet. Visuaalsest seisukohast on oluline, et katuseprofiil sobiks arhitektuurselt nii hoone katusele kui ka piirkonda, kus hoone asub. Loomulikult peab profiil hoone omanikule meeldima. Toodetavad katuseprofiilid võib põhimõtteliselt jagada kuju järgi kolmeks: valtsprofiilid, kiviprofiilid ja trapetsprofiilid.

Mida või kuidas mõõta?

Kuna katus on ikkagi rätsepatöö, siis täpselt mõõdab meister ise, kellel on oma käekiri – kuidas ta alustab tööd, kuidas lahendab vintskapid ja katuseakna kohad.
Tavaliseks hinnapakkumiseks sobib aga väga hästi foto. Katuse igast küljest võiks teha pildid ja saata hinnapakkumise küsimiseks. Üldjuhul on vanad katused tehtud kas vanas plekist või eterniidist, mille tahvli standardmõõdud on teada. Pakkuja saab selle põhjal päris täpse ülevaate, kui suur on katus, ning klient saab üsna täpse hinnapakkumise.
Pildi eelis on veel see, et sealt näeb ka kõik katuse eripärad: liited, neelud, vintskapid jne, mille põhjal saab anda enam-vähem täpse hinnapakkumise. Pildist piisab ja pildi eelis on see, et näeb ära kõik: liited, neelud, vintskapid, mis kliendile ei tundugi midagi erilist ning mainimist väärt.
Hinnaküsimisel ei ole tark küsida, mis maksab materjali ruutmeeter, sest see ei anna tervikust ülevaadet. Harjapleki ja sarnaste materjalide hind on jooksvates meetrites ning teinekord võib harjaplekki üsna palju kuluda. Lõpuks pole erinevate tootjate pakkumised võrreldavad, sest üks on öelnud pleki ruutmeetrihinna, aga teine koos vajalike lisamaterjaliga, taandatuna katuse ruutmeetrihinnale. Õigesti tuleb küsida.
Samuti sõltub hind, kas on ostetud standardtooted või tehtud otse mõõtu. Kui katusele kulub harjaplekki 2,14 meetrit, siis tuleks osta 2 tükki 2 m, millest jääb palju kasutamata.

Allikas: kodujaehitus.ee, velux.ee, kodujaehitus.ee

[trx_br clear=”none”]

BITUUMENSINDEL

[trx_br clear=”none”]
Bituumenkatus-Brownwood
Bituumensindel Brownwood
Bituumenkatus Desert Tan
Bituumenkatus Estate Gray
Bituumenkatus-Estate-Gray
Bituumenkatus merlot
Bituumenkatus onyx Black
Bituumenkatus onyxblack
Bituumenkatus stormcloud