In: Kuidas ehitada?

Maja ehitus on väga tähtis projekt ning paljuski tuleb järgida projektijuhtimise reegleid. Maja ehituses algab suur osa probleeme sellest, et teostatavate tööde mahust ja sisust saavad tellija ja ehitaja erinevalt aru. Seda muret leevendab hea ja põhjalik projekt, kuid ka see ei hoia alati arusaamatusi ära.

Kuidas tellija saaks kaasa aidata, et tema ja ehitaja ühtmoodi teostamisele kuulutavatest töödest aru saaksid? Siin on lihtsad tegevused, mis seda muret leevendaks:

1. Mõtle kogu projekt võimalikud detailideni läbi. Koosta kasvõi etapiline maja ehituse projekt ja jaga see etappideks. Iga etapi juurde pane kirja küsimused, mida soovid küsida ehitajalt. Ole võimalikult täpne ja detailne. Pea meeles, et rumalaid küsimusi ei ole olemas.

2. Koosta hinnaküsimine ja anna hinnaküsimisel ehitajale kaasa projekt, mahutabel või hinnapakkumise tabel või vähemalt koosta selgitused ja skeemid töö kirjeldamiseks.

3. Küsi alati ehitajalt kirjalik hinnapakkumine nii suurtele kui väikestele töödele. Palu ehitajalt lahtikirjutatud hinnapakkumist, võimalikult täpselt, et kõikidest asjadest ka ise aru saaksid.

4. Saades lahtikirjutatud hinnapakkumise kirjuta nüüd ise iga töö (iga pakkumise rea) kohta enda arusaamine, milliseid konkreetseid töid ja tegevusi selles lõigus teostatakse.
5. Saada enda poolt täiendatud hinnapakkumine ehitajale tagasi ja palu kinnitust, et kirjeldatud tööd on hinnapakkumise mahus. Veel parem kui saad ehitajaga kokku ja koos temaga vaatad täiendatud lahtikirjutusega hinnapakkumise üle.

Sellise tegevuse tulemuseks on kokkuvõttes see, et tellija ja ehitaja saavad tööde mahust ja sisust enne tööde alustamist ühtemoodi aru ning võimalikke arusaamatusi tekib reaalses ehitusprotsessis vähem.

Kuigi eelkirjeldatud tegevused ei ole midagi keerulist, ei tehta seda tegelikkuses kuigi sageli. Ära eelda, et teine pool saab sinust samamoodi aru, vaid selgita oma arusaama ja lepi ehitustööde sisu enne tööde algust täpselt kokku.

Viide