In: Kuidas ehitada?

kipsplaadi paigaldamine kipsikarkass karkassivöö

Kipsplaadi tooraineks on looduslikku päritolu või tööstusliku kõrvalproduktina tekkinud kips, mis tootmisprotsessi käigus töödeldakse tugeva kartongiga kaetud plaadiks. Kipsplaat on tervisele kahjutu lõhnatu ehitusmaterjal. Plaadi koostisest moodustab 93% kips ja 6% kartong. Ülejäänud osa koosneb tärklisest ja orgaanilisest pindaktiivsest ainest. Plaadi koostisse kuuluvad ained ei mõju tervisele kahjulikult materjali käsitsemisel ehitustööde käigus ega edaspidi nendes ruumides elamisel. Normaaltingimustes ei kahjusta plaate mikroorganismid ega hallitusseened.

Kipsplaatide tõenäoline vastupidavusaeg on võrdne kogu ehitise ekspluatatsiooni perioodiga, eeldusel, et ruumide suhteline niiskus jääb talvel vahemikku 25 – 45 % ja suvel 30 – 60 %. Plaat sobib kasutamiseks paljudesse ruumidesse: elumajad, bürood, koolid, haiglad ja tööstushoonete kõik siseruumid, niisked ruumid, ehitiste kandekonstruktsioone täiendavad osad jne.

Erinevaid plaaditüüpe kasutatakse peamiselt vaheseinte, põrandate ja lagede ehitamiseks, hoonete renoveerimisel ning tuletõkkevoodrina heli ja tuld isoleerivates konstruktsioonides. Kipsplaate võib kasutad ka hoonetes, mis seisavad osa aastast kütmata. Neid ei soovitata kasutada külmkambrites. Kipsplaatide kasutamist tuleks vältida ruumides, kus suhteline õhuniiskus on pidevalt üle 85 – 90 %. Samuti ei soovitata neid paigaldada sinna, kus temperatuur on pidevalt üle + 45° C. Temperatuuri tõustes hakkab kipsi dihüdraatses koostises olev vesi aeglaselt aurustuma, mis nõrgendab kipsplaadi mehhaanilist tugevust.

Ehituspood.eu vahendab kvaliteetseid Knauf firma kipsplaate. Räägime neist lähemalt.

Kipsplaadi sordid

STANDARD KIPSPLAAT GKP

Standardkipsplaat (GKB/A) on valge kartongkattega kipsplaat kasutamiseks sisetöödel vaheseinte ja lagede ehitamiseks. Paksusega 9,5 mm plaat on kasutatav betoonile või müüritisele kinnituskipsi abil kinnitamiseks nn kuivkrohvplaadina. Standardi EVS-EN 520 järgi kuuluvad plaadid klassi A.

Standardkipsplaat (GKB) koosneb kipssüdamikust ja heledat värvi kartongkattest. Standard kipsplaat on ette nähtud sisemisteks ehitustöödeks, st seinte, vaheseinte ja lagede ehitamiseks. Ette nähtud seinte, vaheseinte ja lagede vooderdamiseks, mansardi karkassi vooderdamiseks, betoonist või puittaladest lagede alla kipsplaatlagede ehitamiseks. Betooni või kiviseinte katmiseks kuivkrohvmeetodil (plaadid 9,5 mm) kinnituskipsiga. Kommunikatsioonide katmiseks. Tulepüsivusklassiga EI 30 vaheseinte tegemiseks.

Standardkipsplaat on püsiva kujuga ja mehaaniliselt vastupidav. Ei sisalda tervisele kahjulikke aineid. Lihtne ja mugav teisaldada.

Tuleohtus

Ehitusmaterjali tuletundlikkuse klass A2-s1,d0 standardi EVS EN 13501-1 järgi.

Heliisolatsioon

Plaatide füüsikalised omadused tagavad tõhusa mürapidavuse alljärgnevate seinte ja lagede korral:

 • Vaheseinad W11;
 • Seinte vooderkatted ja šahtseinad W62;
 • Kipsplaatlaed D11, D15, D61.

Näide: kipsplaatvahesein W112, mis on tehtud mineraalvillaga täidetud aluskarkassile profiilidest 66 mm ja kaetud kipsplaatkattega 2×12,5 mm on õhumürapidavusega RW kuni 53 dB.

Standard kipsplaadi karkass

kipsi karkassi kinnitamine

NIISKUSKINDEL KIPSPLAAT KGBI

Niiskuskindel kipsplaat (GKBI/H2) on rohelise kartongkattega impregneeritud kipsplaat, mis on mõeldud kasutamiseks sisetöödel elukondlikes lühiajalise kõrgema niiskusesisaldusega ruumides (kuivavad ööpäeva jooksul kuivaks) nagu vannitoad, duširuumid ja köögid kodudes, büroodes ning hotellides. Plaadi koostis takistab niiskuse imendumist plaadi sisse ja tõkestab hallitusseene levikut. Kasutamine – vaheseinte ehitamiseks ja lagede ning seinte vooderdamiseks. Standardi EVS-EN 520 järgi kuuluvad plaadid klassi H2.

GKBI on niiskuskindel kipsplaat, mille kipssüdamikku on veeimavuse vähendamiseks lisatud silikoone ja kaetud rohelist värvi kartongiga. Plaatide lubatud veeimavus kuni 10%. Niiskuskindlam kipsplaat on ette nähtud kasutamiseks lühiajaliselt suurema õhuniiskusega ruumides. Plaat on püsiv ja mehaaniliselt vastupidav. Ei sisalda tervisele kahjulikke aineid. Lihtne ja mugav teisaldada. Lihtne paigaldada.

Tuleohutus

Ehitusmaterjali tuletundlikkuse klass A2-s1,d0 standardi EVS EN 13501-1 järgi.

Heliisolatsioon

Plaatide füüsikalised omadused tagavad tõhusa mürapidavuse alljärgnevate seinte ja lagede korral:

 • Vaheseinad W11 (W116)
 • Seinte vooderkatted ja šahtseinad W62
 • Kipsplaatlaed D11, D15, D61

Näide: kommunikatsioonide vahesein W116 kaetuna kahekihiliselt niiskuskindla kipsplaatidega tagab ruumidevahelise õhumüra isolatsiooni RW kuni 56 dB.

Niiskuskindel kipsplaat on ette nähtud sisemisteks ehitustöödeks, lühiajaliselt suurema õhuniiskusega ruumides vaheseinte ja lagede ehitamiseks. Kasutatakse elukondlikes niisketes ruumides, nagu köögid, vannitoad, tualetid jne. Ette nähtud seinte, vaheseinte ja lagede katmiseks, betoonist või puittaladest vahelagede alla ripplagede ehitamiseks. Betoon- või kiviseinte kuivkrohvimisel paigaldatakse kinnituskipsiga . Hoonesiseste vee- ja kanalisatsioonitorustike katmiseks. Võimaldab ehitada vaheseinu tulepüsivusklassiga kuni EI 30.

Niiskuskindla kipsplaadi karkassNIISKUSKINDEL KIPSPLAAT PAIGALDAMINE KIPSI KARKASSILE

TULETÕKKE KIPSPLAAT GKF

Tuletõkkekipsplaadid (GKF) on punase kartongkattega kipsplaadid, milledele sisu on suurendatud tiheduse ja klaaskiuga, et tagada tules kontrollitud koospüsivuse omadus. Plaadid on ette nähtud klassifitseeritud tulepüsivusklassidega tuletõkkevaheseinte ja –lagede ning vooderkatete ehitamiseks sisetöödel. Standardi EVS-EN 520 järgi kuuluvad plaadid klassi DF (normitud tihedus ja tules koospüsivuse aeg). 

GKF on tuletõkkekipsplaat, mis koosneb mehaanilise tugevuse ja tules koospüsivuse suurendamiseks klaaskiududega rikastatud kipssüdamikust ning on kaetud helepunast värvi kartongiga. Kipsplaadid on tules koospüsivuse pikendamiseks tugevdatud klaaskiududega. Ei sisalda tervisele kahjulikke aineid.

Tuleohutus

Ehitusmaterjali tuletundlikkuse klass A2-s1,d0 standardi EVS EN 13501-1 järgi. Tuletõkkekisplaatidel on lisaks normitud ja kontrollitud tules koospüsivus kui eriomadus, mis võimaldab nende plaatide tõhusa kasutuse tuletõkketarindite ehitamisel.

Heliisolatsioon

Tuletõkkekipsplaatide omadused tagavad samuti tõhusa kasutuse müraisolatsiooniks. Omadused on võrdväärsed standardkipsplaatidest tehtud tarinditega.

Tuletõkkekipsplaadid on eelkõige ette nähtud tuletõkketarindite ehitamiseks sisemisteks ehitustöödel: tuletõkkevaheseinte, -šahtseinte ja -lagede ehitamiseks, samuti teras-, puit- või raudbetoonpostidele ning taladele tulekaitsekatete tegemiseks. Enamlevinud tuletõkkekipsplaatidest tarindilahendused on järgmised:

 • Vaheseinad W112, W115 ja W116: kaetuna plaatidega DF 2 x 12,5 mm: EI 60 ja EI 90
 • Šahtseinad W628B ja W630: kaetuna plaatidega DF 2 x 12,5 mm: EI 30 kaetuna plaatidega DF 2 x 15,0 mm: EI 60
 • Kipsplaatlaed D112, D112, D116, D152 ja D162: kaetuna plaatidega DF 2 x 12,5 mm: EI 30 kaetuna plaatidega DF 2 x 15,0 mm: EI 60
TULETÕKKE KIPSPLAADI KIPSIKARKASS

TULETÕKKE KIPSPLAAT PAIGALDAMINE KIPSIKARKASSILE

TUULETÕKKE KIPSPLAAT

KTS (GKBI) tuuletõkkekipsplaadid on karkass-välisseinte soojustusmaterjali katmiseks seina välimisel poolel kaitseks tuule ja niiskuse eest, võimaldades samas veeauru eraldumist välisõhku. Tuuletõkkeplaatidest pind tuleb katta tuulutatava fassaadikattega (laudis, tsementplaadid, metallkassetid jne), mis kaitseb tuuletõkkeplaatide pinda otsese kokkupuute eest sademetega. Tuuletõkkekipsplaate ei viimistleta (pahteldata, värvita) ega liimita nende pinnale soojustusmaterjale.

 

ERITUGEV-ERIKÕVA KIPSPLAAT KEK

Erikõva kipsplaat KEK on suurendatud pinna- ja paindetugevusega, pruuni kartongkattega tulekindel kipsplaat, mis tagab ehituskonstruktsioonidele standardplaatidest suurema tugevuse, tulekindluse ja heliisolatsiooni. Erikõva kipsplaat sobib kasutamiseks sisetöödel suurema koormusega ruumide nagu büroode, haiglate, koolide vaheseinte ja vooderkatete ehitamiseks ning samuti vahelagedes parema heliisolatsiooni tagamiseks. Standardi EVS-EN 520 järgi omavad plaadid klassifitseeritud omadusi DFIR (normitud tihedus, tules koospüsivus, suurendatud pinna- ja paindetugevus).

 

REMONDI KIPSPLAAT KS

Remondikipsplaat on 6,5 mm paksune kipsplaat, mis sobib kumerate seinte ja lagede ning kumerate või nõgusate disainelementide (karniiside, sammaste, kuplite) tegemiseks siseruumides. Kuivalt on plaadid painutatavad raadiuseni kuni 1 m ja veega immutustehnika abil niisutatuna kuni 0,3 m.

 

KIPSPLAATIDE LÕIKAMINE, TÖÖTLEMINE JA PAIGALDUS

Kipsplaadi paigaldamisel pea kinni järgmistest nõuetest:

 • Kvaliteetse seina jaoks on kõige olulisem õigesti püstitatud konstruktsioon:
 • kinnita horisontaalsed UW-profiilid;
 • paigalda vertikaalsed CW-profiilid;
 • kata sein ühelt poolt kipsplaatidega;
 • paigalda isolatsioon;
 • kata sein teiselt poolt kipsplaatidega;;
 • pahtelda vuugid ja pind.

Kipsplaatide lõikamiseks võib kasutada kipsinuga (lõigake plaadi ühe poole kartong läbi, murdke plaat piki lõikejoont, lõigake läbi teine kartong). Töödelge lõikeservad raspli ja höövli abil siledaks.

Kipsikarkassi kruvid

Kinnituskruvide suurim vahekaugus on plaatide paigaldamisel seintele 20–25 cm ja lagedele 17 cm. Kruvipead keeratakse plaatkatte pinnast veidi sissepoole. Paigaldage kõrvuti kinnitatavate kipsplaatide jätkukohad läbivate vuugikohtade vältimiseks teineteisest vähemalt 40 cm kaugusele. Kruvide pikkus ja liik sõltub kinnitatavate kipsplaatide kihtide arvust ning aluskarkassi profiilide pleki paksusest.

kipskarkass kinnituskruvid

Kipsplaatide lõikamine

kipsplaadi lõikamine kipsikarkass

kipsplaadi lõikamine nurgast

kipsplaadi töötlemine kipsi karkassi ettevalmistuseks

Kipsplaadiga vaheseinte paigaldamine karkassivöö abil

kipsiplaatide paigaldamine vaheseinad karkassivöö abil

kipsiplaatide paigaldamine vaheseinad karkassivööga

kipsiplaatide paigaldamine vaheseinad karkassivöö

kipsiplaatide paigaldamine vaheseinad karkassivöö jätk

Kiviseinale kinnitamine

Eemaldage kuivalt ja mittekülmunud pinnalt lahtised osakesed, vana värv ning mustus. Katke pind aluspinnale vastava krundiga. Kinnitage kipsplaadid kinnituskipsi või kipspahtli abil.

Pinna viimistlemine

Vuukimistehnika

Pikiserva korral kasutada kindlasti vuugilinti koos pahtliga. Pikiserva korral ei pea kasutama vuugilinti juhul, kui kasutada spetsiaalset pahtlit. Kasutage viimistlemiseks spetsiaalset pahtlit. Mitmekihilise plaatkatte korral täitke samuti alumise plaadikihi vuugid. Katke ka kõik nähtavad kruvipead. Vuukide täitmist võib alustada alles siis, kui plaatide pikkus ei muutu enam niiskuse või temperatuuri muutumise tõttu. Vuukide täitmiseks peab ruumi temperatuur olema vähemalt +10 °C. Valatavate põrandate korral tehakse kipsplaatpindade vuukide pahteldus pärast põrandavalu kuivamist. Olenemata kasutatavast pahtlist tuleb nähtavale pinnale jäävate lõigatud plaadiservade vuugid katta paberist vuugikattelindiga. Kartongkattega kipsplaadid tuleb enne viimistlemist kruntida vastava krundiga.

Loe toredast blogist kipsi paigaldamisest.

Kasutatud materjalid: knauf.ee, gyproc.ee

[trx_br clear=”none”]

OSTA SOBIV KIPSPLAAT E-EHITUSPOEST

kipsplaat fermacellKipslaat fermacell
kipsplaat gkbi niiskuskindel
kipsplaat gkf tuletõkkekipsplaat knauf
Kipsplaat eritugev
kipsplaat ks remondi
Kipsplaat KTS tuuletõkke
karkasss mütsprofiilkarkasss mütsprofiil

Karkass mütsprofiil MP

Alates: 4.45
karkass otsaliist J-profiilkarkass otsaliist J-profiil

Karkass otsaliist J-profiil

Alates: 3.83
karkass L-profiilkarkass L-profiil

Karkassi nurk

Alates: 2.48
karkassipostkarkassipost

KARKASSI POST R 42/35

Alates: 4.13
karkassi postkarkassi post

Karkassi post R 66/35

Alates: 3.50
karkassi postkarkassi post

Karkassi post R 95/35

Alates: 5.64
karkassi horisontaalprofiilkarkassi horisontaalprofiil
karkassi horisontaalprofiilkarkassi horisontaalprofiil